天若不爱酒,酒星不在天。地若不爱酒,地应无酒泉。天地既爱酒,爱酒不愧天。已闻清比圣,复道浊如贤。
—— 《 酒道 • Jodow 》

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

He Is Known As The Emperor Of Poets. This Poem Is Gorgeous And Tells The True Meaning Of Life. Who Is He?

2023-05-27 15:33

他是西汉开国功臣萧何的二十五世孙,又是南北朝时期南朝梁国的开国皇帝,他文武双全,极为爱好诗歌,素有“诗人皇帝”之称,相信你已经猜到他是谁了,没错就是梁武帝萧衍。他的诗歌多以流露浓郁的江南民歌丰采为特色,文采繁复,游戏性和娱乐性强,而且又崇尚佛学,诗文中又暗含人生道理,值得细细品味。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

萧衍是一位高寿皇帝,活到八十六岁,他是梁国的开国之君,早期勤于政务,一改宋、奇两朝的弊端,尊崇门阀世族,宽待宗室。军事上萧衍也有建树,他抵御北魏南侵,维持了我国南北势力上的平衡。到了晚年,萧衍对于政务有很大的懈怠,致使“侯景之乱”爆发,后被囚于建康,郁郁而终。在南北朝历史上,南朝属萧衍功绩最大。值得一提的是,我们都知道出家之人不食荤,就是从萧衍而来。

在文学方面,萧衍有很大的影响力,他本人擅长音律,精通书法,因而在南梁时期,文学艺术有很大的发展。他的诗赋有过人之处,又积极创作,经常召集文人赋诗为乐,推送了梁朝文学兴盛,让梁朝成为文雅如斯的朝代,同时他与谢脁、沈约等八位诗人,并称为“竟陵八友”,可见其在当时诗坛的影响力有多么的大。

萧衍的诗被学术界归入永明体之列,他的诗歌水平被认为同时代较高水平。他继承并发展了晋宋(刘宋)诗歌辅排辞藻的特质,对对偶技巧极为用心,重视通过景物色彩的映衬以营造鲜明的视觉效果。另外,萧衍又极为推崇曹植、王粲、陆机等诗人,他直接模拟汉魏时期的作品,又融入自己文人化的诗歌风貌,文采丰富,在吸取古诗的创作技巧的同时,让诗文充满游戏性和娱乐性。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

据记载,萧衍存世诗歌有近100首,思想内容包括爱情诗、咏物诗、纪游诗,咏怀诗四大类。其中,爱情诗描绘出男女之间的恋情,这类诗中的主人公一般为两类,其一是思念爱人的女性,其二则是追求心中向往爱情的青春少女。他站在女性的角度,表达女性内心真实情感,让情感极为真诚,个别诗体现出狂热的爱情追求以及稚嫩的爱情观。

咏物诗是萧衍极为钟情的内容,其早期的咏物诗是单纯的描写事物的外形,没有情感的寄托。但在一些爱情诗中,会夹杂事物的咏叹,同时抒发自己的情感,达到情景交融的目的。他的咏物诗极为优美,辞藻华丽,彰显出一幅幅美丽又和谐的画卷,读完让人深入其中,陶醉其中,回味无穷。

创作纪游诗是因为萧衍曾经四处奔波,他见过我国各地许多美景,加之他从小就对山川河流极为向往,又由于他深受佛家的影响,钟情于山山水水,自然顺理成章。在他登上皇位后,萧衍依然可以纵情山水,沉醉其中,写下诸多脍炙人口的纪游诗,同时抒发世事变迁的情感,又引领当世及后世文人极力模仿。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

咏怀诗是真情流露,单纯的表达自己的看法,抒发自己的政治情怀,抨击贪官的腐败,抨击政客们的投机倒把,同时诉说自己要干一番大事的决心。另外,萧衍的咏怀诗还有对友人情感的倾诉,他喜欢文人之间的交流,互相切磋,因而他写过不少鼓励友人的诗,又因为友人的离别,抒发伤感之情。

值得一提的是,齐、梁时期,佛学盛行,萧衍在后来的人生抉择上,内心归佛,因而他曾写出不少佛法说教的诗篇,文字流畅,情感细致,充满自然的情调,又透露出浓浓的人生真谛及内心所向,具有深刻的意义和哲学思辨,内涵极为深刻。

总体来看,萧衍的诗别具一格,诗文艳丽,又有不乏质朴的文字,具有娱乐和游戏属性。他的诗还将古雅与新变相结合,精神上有先进的意味。作为一位帝王,他的文化造诣颇深,在梁朝时期具有很高的地位,而且影响力是不可忽视的。

据记载,萧衍于549年6月12日逝世,今天是这位梁朝的开国皇帝1473周年忌辰,我们就一起来欣赏他笔下的十首诗作,体会其诗歌的魅力与个性,相信你会对这位帝王有新的认知。

江南弄 江南弄

[南北朝] 萧衍

众花杂色满上林。

舒芳耀绿垂轻阴。

连手躞蹀舞春心。

舞春心。临岁腴。

中人望。独踟蹰。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

赠逸民诗 九

[南北朝] 萧衍

仲节犹嫩。春色始娇。

湛露未晞。轻云已消。

绿竹猗猗。红桃夭夭。

香气四起。英蘂六摇。

蜂开采花。雀戏新条。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

子夜四时歌 冬歌 一

[南北朝] 萧衍

寒闺动黻帐。密筵重锦席。

卖眼拂长袖。含笑留上客。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

上云乐 金陵曲

[南北朝] 萧衍

句曲仙。长乐游。

洞天巡。会迹六门。

揖玉板。登金门。

凤泉回肆。鹭羽降寻云。

鹭羽一流。芳芬郁氛氲。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

江南弄 龙笛曲

[南北朝] 萧衍

美人绵眇在云堂。

雕金镂竹眠玉床。

婉爱寥亮绕红梁。

绕红梁。流月台。

驻狂风。郁徘徊。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

江南弄 采菱曲

[南北朝] 萧衍

江南稚女珠腕绳。

金翠摇首红颜兴。

桂棹容与歌采菱。

歌采菱。心未怡。

翳罗袖。望所思。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

江南弄 朝云曲

[南北朝] 萧衍

张乐阳台歌上谒。

如寝如兴芳晻暧。

容光既艳复还没。

复还没。望不来。

巫山高。心徘徊。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

芳树

[南北朝] 萧衍

绿树始摇芳。芳生非一叶。

一叶度春风。芳华自相接。

杂色乱参差。众花纷重叠。

重叠不可思。思此谁能惬。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

首夏泛天池诗

[南北朝] 萧衍

薄游朱明节。泛漾天渊池。

舟楫互容与。藻苹相推移。

碧沚红菡萏。白沙青涟漪。

新波拂旧石。残花落故枝。

叶软风易出。草密路难拫。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?

上云乐 方诸曲

[南北朝] 萧衍

方诸上。

上云人。

业守仁。

摐金集瑶池。

步光礼玉晨。

霞盖容长肃。

清虚伍列真。

他被誉为诗人皇帝,这诗辞藻华丽,又诉说人生真谛,他是谁?